M a r g ó   K i a d ó

» P R O   C U L T U R A   M A R G I N A L I «

MENÜ

K i a d v á n y a i n k :

1) Deli Árpád: Átköltött zsoltárok [versek],

ill. Átköltött zsoltárok kórusra és orgonára

(olykor hegedűvel) [kotta] · Bp. 2006

A versek (88 oldal) ára 300 Ft; a kotta (64 o.) ára 400 Ft

Sajnálatos jelenség,

hogy  o r g a z d á k  – a szerző háta mögött –

(árengedmény látszatával ámítván)

valójában emelt összegért kínálják balkézről való „Zsoltáraikat”.

L e g y e n   á l d á s   minden becsületes úton szerzett fillérjükön!

A 2006-ban megjelent füzet e-változata
apró javításokkal
és kiegészítve
egyéb magyar zsoltárátköltések
jegyzékével:

Deli,_Atkoltott_zsoltarok,_2017.pdf,

ld. a http://mek.oszk.hu/17200/17290-et is.

2) Caius Valerius Catullus: Péleus lakodalma.

Fordította D. Á. · Bp. 2009

20 oldal – elfogyott; másolatát ld.:

http://mek.oszk.hu/15100/15156.

3) D. Á.: 11 orgonadarab a honfoglalás 1111. évfordulójára ·

Bp. MMVII helyett MMXIII

222 oldal – ára 1000 Ft;

ld. a http://mek.oszk.hu/15300/15340-et is.

4) D. Á.: d-moll fantázia (Concitato) · Bp. 2015

(az előbbi 4. darabja külön lenyomatban, apró javításokkal)

5) D. Á.: A Köztársaság siratása · Bp. 2015

18 oldal – ára 200 Ft;

vö. https://youtu.be/jKypyZwfKPU,

ld. a http://mek.oszk.hu/16000/16090-et is.

Kérjük kedves Honfitársainkat,

kottánk másolásával és játékával is mozdítsák elő

Köztársaságunk föltámadását.

6) D. Á.: Karácsonyi concerto vonósokra és orgonára ·

Bp. 2016 (a forradalom 60. évében)

112 oldal – ára 500 Ft; ld. http://mek.oszk.hu/16300/16316.

7) Lowell Mason–D. Á.:

Hadd menjek, Istenem, mindig feléd! – 3 változattal

– a hitújítás 500. évfordulója tiszteletére (Sola caritate!):

https://youtu.be/wkTKAWYVm7Y

 8) J. S. Bach: Suite V

a Violoncello Solo senza Basso. BWV 1011. Billentyűsátirat

(azaz Bach V. szólócsellófüzérének billentyűsátirata)

a Mester 333. születésnapjának tiszteletére –

Függelék: Elmélkedés július 28-ára ·Bp. 2018

26 oldal – ára 500 Ft

9) D. Á.: Ünnepi induló – a jó felé indulóknak

zenekarra vagy orgonára · Bp. 2018

24 oldal – ára 300 Ft;

ld. http://mek.oszk.hu/18400/18458,

 ill. http://www.free-scores.com/MP3T/deli-rpa-nnepi-indula-fela-indula-knak-131380.mp3

 

Asztali nézet