M a r g ó   K i a d ó

» P R O   C U L T U R A   M A R G I N A L I «

MENÜ

K i a d v á n y a i n k :

1) Deli Árpád: Átköltött zsoltárok [versek],

ill. Átköltött zsoltárok kórusra és orgonára

(olykor hegedűvel) [kotta] · Bp. 2006

A versek (88 oldal) ára 300 Ft; a kotta (64 o.) ára 400 Ft

Sajnálatos jelenség,

hogy  o r g a z d á k  – a szerző háta mögött –

(árengedmény látszatával ámítván)

valójában emelt összegért kínálják balkézről való „Zsoltáraikat”.

L e g y e n   á l d á s   minden becsületes úton szerzett fillérjükön!

A 2006-ban megjelent füzet e-változata
apró javításokkal
és kiegészítve
egyéb magyar zsoltárátköltések
jegyzékével:

Deli,_Atkoltott_zsoltarok,_2017.pdf,

ld. a http://mek.oszk.hu/17200/17290-et is.

2) Caius Valerius Catullus: Péleus lakodalma.

Fordította D. Á. · Bp. 2009

20 oldal – elfogyott; másolatát ld.:

http://mek.oszk.hu/15100/15156.

3) D. Á.: 11 orgonadarab a honfoglalás 1111. évfordulójára ·

Bp. MMVII helyett MMXIII

222 oldal – ára 1000 Ft, másolatát ld.:

Deli,_11_orgonadarab,_2013_(2015).pdf,

ld. a http://mek.oszk.hu/15300/15340-et is.

4) D. Á.: A Köztársaság siratása · Bp. 2015

18 oldal – ára 200 Ft, másolatát ld.:

Deli,_A_Koztarsasag_siratasa,_2015.pdf,

vö. https://youtu.be/jKypyZwfKPU,

ld. a http://mek.oszk.hu/16000/16090-et is.

Kérjük kedves Honfitársainkat,

kottánk másolásával és játékával is mozdítsák elő

Köztársaságunk föltámadását.

5) Lowell Mason–D. Á.:

Hadd menjek, Istenem, mindig feléd! – 3 változattal:

https://youtu.be/wkTKAWYVm7Y

 

 

 

 

Honlap készítés ingyen

Asztali nézet